Dobrodošli / Welcome

 

MISIJA / CILJEVI ORGANIZACIJE

Glavna misija naše organizacije jeste "povratak što većeg broja članova u normalan život, kako bi aktivno učestvovali u gradnji civilnog društvo i tako preuzeli odgovornost za svoju budućnost".

 

  • Jedan od glavnih ciljeva organizacije jeste prikupljanje, istraživanje i dokumentovanje svih činjenica koje se odnose na ratne zločine, s obzirom da imamo veoma tijesnu saradnju sa Tribunalom u Hagu i Sudom za ratne zločine BiH, gdje naši članovi svjedoče i doprinose rasvjetljavanju svih činjenica o ratnim zločinima, koji su se počinili tokom zatočenja čime se olakšava identifikacija i hvatanje ratnih zločinaca.

  • Drugi važan cilj jeste pronalaženje načina kako olakšati uvjete življenja onih koji su prošli užasne torture, a danas žive u socijalnom statusu koji je sinonim za klasično siromaštvo. Godinama je naše društvo bilo slijepo za probleme ove izuzetno ranjive populacije, pa su tek 10 godina poslije rata, u junu 2006 godine napokon usvojeni predloženi amandmani na već postojeći Zakon o socijalno zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djeco i tako konačno usvojen Zakon na federalnom nivou, koji će tretirati prava onih koji su bili izloženi svim oblicima psihičke, fizičke i seksualne torture (silovanja) tokom rata. Implementacija ovog zakona počela je 1. septembra 2006. godine.

  • Nastaviti pružanje pomoći za artikuliranje njihovih opravdanih zahtjeva za moralnom, pravnom i finansijskom sadisfakcijom..Oni moraju riješiti svoje egzistencijalne probleme, što će zahtjevati sistemske mjere od strane društva i međunarodne zajednice.Oni se moraju tretirati kao ljudska bića, mora se pokazati ljudsko uvažavanje za one koje su preživjele torture, pokazati suosjećanje za žrtvu. Tretman preživjelih torture treba da bude sveobuhvatan. Oni trebaju medicinsko-psihijatrijski tretman, fiziterapijski, tretman ljekara drugih specijalnoisti, socijalni tretman.Jer itekako je moguća rehabilitacija preživjelih torture, jačanje njihove ličnosti, smanjenje tegoba, oslobađanje od teških sjećanja i osjećanja, te mobiliziranje energije za bolje funkcionisanje u sadašnjem životu i na kraju preuzimanje kontrole nad svojim životom i životom svoje porodice.Za to je potrebna podrška šire društvene zajednice i obezbjeđenje egzistencijalnih uslova i potreba preživjelih torture.

 

 

I zato se treba boriti za njihova osnovna ljudska prava tj. reparaciju koja uključuje-rehabilitaciju, restituciju kao i sadisfakciju-kao moralnu podršaka i priznanje za sve strahote kroz koje su prošli.


Galerija/Gallery